IAM unlimited


English


Kontakt

IAM unlimited s.r.o.
International Art
Management
iam@iam.cz

Tel/fax:
420 296 236 505, 9
Fax:
+420 296 236 510

Newsletter


Detail

Golem Metamorphosis

Golem Metamorphosis

GOLEM metamorphosis
Galerie Vernon
30. 5. - 3. 8. 2012

Galerie Vernon vystavue díla skupiny 21 umělců z Izraele, která se zaměřila na hlubší pohled symboliky “Golema” v českém prostředí.

Výstava nesoucí název „GOLEM metamorphosis“ se koná od 30. 5. do 3. 8. 2012 v Galerii Vernon a přestaví výběr z prací izraelských umělců navazující a související s motivem Golema v několika uměleckých formách: plastiky, malba, instalace, video a fotografie. Vernisáž výstavy se uskuteční 29. 5. od 19 hodin.

Vnitřní i venkovní multidisciplinární projekty jsou založené na sochařských formách a výtvarném umění. Jsou obohaceny instalacemi a živými vystoupeními, které odrážejí existenci Golema. Tento mystický fenomén, pocházející z pražské historie a židovské tradice, je umělci transformován a sledován s neobvyklým přístupem a porozuměním pomocí nového jazyka, který pomáhá vyjádřit a objevit nové významy.

Projekt předkládá nový a aktualizovaný výklad "Golemovy" definice v dnešním světě. Golem představuje jakousi nekonečnou moc, nadpřirozenou sílu, která může zároveň tvořit i ničit. Tyto nekonečné energie způsobují potíže a pohromy v místní i mezinárodní scéně. Ty, kteří provokují k válce a nenávisti, konfrontují umělci s Golemem, stvořeným k řešení problémů, k ochraně a k vyvolání pozitivního přístupu k transformaci. V rozporu jsou stopy zápasů, soupeření a tragédií, které zůstávají součástí proměny. Význam Golema lze interpretovat jak negativním, tak pozitivním způsobem změny. To je definice samotné proměny. Golem měl chránit, ale způsobil revoluci.

Výstava je součástí uměleckého projektu, který je realizován v Praze. Během residenčního pobytu skupiny umělců z Izraele v Praze, v Hoštce a v Malešově (ve spolupráci s FusionArts) vytvoří sochaři, malíři a fotografové díla inspirovaná pražským Golemem. Návštěva umělců je zároveň přípravným časem na spolupráci s festivalem současného umění TINA B. 2012, který se bude konat v Praze od 17. 10. do 31. 10. 2012, a rozvojem projektu Sculpture Park, která se snaží přiblížit umění lidem a představit instalace ve veřejném prostoru.

Kurátor: Doron Polak (Projective - Artura Artists Museum)
Ve spolupráci s: Shalom T. Neuman (FusionArt NYC & Malešov) a Galerie Vernon, TINA B. Festival současného umění Praha
Koordinátor projektu: Jana Tomášková
Partner: Izraelsko-česká komora obchodu a průmyslu
Umělci: Varda Carmeli, Yana Gerber, Luba Sokolovsky, Avi Sperber, Galia Gavish, Jeannette Josse, Theodor Barr, Matt Anzak, Lea Dolinsky, Sarah Levine, Dorit Feldman, Orna Oren Izraeli, Israel Rabinovitz, Rachel Witzman, Norman Drimmer, Gavriel Fisher, Bilha Fuchs, dalia Hakker Orion, Irit Segal Israeli, Orna Lutski a Varda Rotem

(text byl připraven ve spolupráci s kurátorem výstavy Doronem Polakem)

O Galerii Vernon
Galerii Vernon založila v roce 2001 ředitelka Monika Burian Jourdan. Už od počátku měl Vernon jasný cíl: podporovat kvalitní současné i klasické umění a představovat ho veřejnosti.

Vizí je postavit světové a české umění vedle sebe jako rovnocenné partnery a hledat spojení mezi umělci, kteří se nemuseli nikdy potkat, přesto je něco spojuje.

Galerie Vernon
U Průhonu 22, Praha 7
Galerie je otevřena od středy do soboty od 13.00 do 18.30

www.galerievernon.com
facebook.com/VernonGalerie
twitter.com/galerievernon