IAM unlimited


English


Kontakt

IAM unlimited s.r.o.
International Art
Management
iam@iam.cz

Tel/fax:
420 296 236 505, 9
Fax:
+420 296 236 510

Newsletter


Detail

3.10.2013 T.A.Z. by Shalom T. Neuman

3.10.2013 T.A.Z. by Shalom T. Neuman

"Temporary Antonomous Zone"
Shalom T. Neuman, Wolfgang Lederer Band,
Miloš Vacík & Tam-Tam Batucada"
Dagmar Spain

10.3.2013, 19:00 h
FUSIONISM art center / B1 Contemporary Design Center
Bubenská 1, Praha 7

Shalom T. Neuman FUSION ART
PERMANENT INSTALLATION IN PRAGUE
STÁLÁ INSTALACE V PRAZE
FUSIONISM art center / B1 Contemporary Design Center
Bubenská 1, Praha 7

SHALOM TOMAS NEUMAN
THE FIRST CZECH ARTIST TO BE AWARDED THE PRESTIGIOUS GALILEO 2000 PRIZE FOR ART - CONGRATULATIONS!
CEREMONY HELD 23 SEPTEMBER, 2013 IN FLORENCE, ITALY
ODEON FIRENZE THEATRE

SHALOM TOMAS NEUMAN
PRVNÍ ČESKÝ UMĚLEC ZÍSKÁVÁ PRESTIŽNÍ CENU GALILEO 2000
ZA PŘÍNOS V UMĚNÍ (2013, FLORENCIE, ITÁLIE) - BLAHOPŘEJEME!
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SE KONÁ 23.9.2013, VE FLORENCII (ITÁLIE)
ODEON FIRENZE THEATRE


Shalom T. Neuman fusionism and multisensory artist was born in Prague, grew up in Israel and lives in NYC. He is a founder of FusionArts Museum and FUSIONIST Art Centers.

Shalom T. Neuman, představitel fusionismu a multisensorického umění, se narodil v Praze, vyrůstal v Izraeli a žije v New Yorku. Je zakladatelem FusionArts Muzea a FUSIONIST Art Center.

shalom-art.com www.b1centre.eu