IAM unlimited


English


Kontakt

IAM unlimited s.r.o.
International Art
Management
iam@iam.cz

Tel/fax:
420 296 236 505, 9
Fax:
+420 296 236 510

Newsletter


Detail

TVÁŘE  1. - 13. 7. 2014

TVÁŘE 1. - 13. 7. 2014

Shalom Tomas Neuman
Liu Guangyun
Doron Polak
Rolf-Maria Krückels

1. - 13. 7. 2014
Galerie Millennium
Tržiště 5, Praha 1
www.gallerymillennium.cz
Otevřeno út - ne, 12.00 - 18.00 h


Jak se svět proměňuje, globalizuje, proměňuje se i hodnota a význam lidské tváře. Digitalizace, multimédia a internetová komunikace posunula interakci mezi lidmi na jinou úroveň. Praktické urychlení procesů, dostupnost informačních zdrojů, snadná přístupnost komunikace na jedné straně zjednodušily náš život, na druhé straně odosobnily mezilidskou interakci a kontakt. Zahltily nás nepřeberným množstvím informací, podnětů i hromadou odpadu. Jak vnímají ”tvář” čtyři autoři z různých koutů světa s odlišných uměleckým konceptem odhalí výstava Tváře s Shalomem Tomasem Neumanem (USA/ČR), Liu Guangyunem (Čína), Doronem Polakem (Izrael) a Rolf-Maria Krückelsem (Německo).


Pro Shlaoma Tomase Neumana představuje jeho práce jazyk, kterým promlouvá k americké kultuře, jejímu chaosu, konfliktu, marnosti i bytostnému zmatení. Všemožné zvuky a jas svítících zářivek jen znásobují celkový dojem zmatku, kterým jeho tvorba jen čiší. Totalita těchto děl - jejich konceptuální poselství, výběr materiálů i metodologie - reaguje na realitu našeho světa jak ho známe a jak ho prožíváme. Titul Shalomovo série Amerika je svázán s nedokončeným románem Franze Kafky. Tato série obličejů, kterou mezinárodní kritik a lektor umění Robert Morgan popsal jako “… ani ne portréty, jako spíše archetypy - kompozice toho nejpodivnějšího co autor nachází v lidských bytostech, které se potulují v okolí jeho brooklinského studia…” jsou vytvořeny z modelovací hmoty, akrylových barev a nalezených objektů upevněných na překližce pokryté látkou. Další rozměr každému z těchto děl přidává osobitý zvuk (skutečné hlasy umělců), který spouští detektor pohybu automaticky. Každý “Američan” má svůj vlastní hlas.

Shalom Tomas Neuman, představitel fusionismu a multisensorického umění, se narodil v Praze. Jeho rodina odešla těsně po válce do izraelské Haify, kde Shalom prožil dětství. Ve jeho 12-ti letech rodina emigrovala do Pittsburghu v Pensylvánii a od té doby Shalom žije ve Spojených státech, dnes v New Yorku. Získal bakalářský (BFA) a magisterský (MFA) titul v oborech malba a sochařství na Carnegie Mellon University. Dnes má Shalom duální domov i ateliéry, ve kterých tráví svůj čas a tvoří, jeden v New Yorku a druhý v Čechách. Shalom vyučoval na The Cooper Union, Parsons The New School for Design, School of Visual Arts, Yale. Momentálně působí na Pratt Institute of Technology. Vystavuje ve Spojených státech, Jižní Americe, Asii, na Středním východě a v Evropě.


Nádherné obličeje v Liu Guangyunově sérii Pod povrchem, které často vídáme v komerčních reklamách, v tisku a na internetu, dozajista přitahují pozornost většiny lidí. Když se ovšem tyto půvabné a navíc vyretušované tváře zapečetí do poloprůhledné pryskyřice začnou působit spíše jako vzorek vsazený do formalíny. Série Pod povrchem reaguje jak na rozpad tradičního morálního systému, tak na zásadní proměnu společenských hodnot způsobenou tlakem a vlivem všudepřítomné komercializace. Na jedné straně jsou si lidé vědomi negativního vlivu komerce. Na druhé straně jsou ale bezmocní se tomuto tlaku ubránit. Liu ve své sérii obličejů zachycuje tento paradox a tím jeho dílo dostává status “společenského druhu”. Viděno z jiné perspektivy, je-li moderní “umělost” kvalitně zakonzervována, může se stát jakýmsi autentickým odkazem budoucích generací.

Liu Guangyun je cestovalem mezi kontinenty a mezi rozličnými uměleckými médii, technikami a formami exprese. V jeho tvorbě se objevuje kresba, malba, objekty stejně jako performance, instalace a video art. Tento čínský umělec žijící v Německu alternuje mezi modernismem a tradicí, mezi západními a východními hodnotami. Jeho práce konstantně osciluje kolem otázky identity, komunikuje z pohledu nezaujatého pozorovatele okolního světa i z nitra své duše.


Rolf-Maria Krückels popisuje dvojí aspekt svého díla Face2Face.
Konkrétní obraz: malba Rolfa-Maria Krückelse vylučuje možnost vyobrazení lidské bytosti. Ve svém díle používá Rolf-Maria Krückelse obraz člověka pouze jako jednu z vrstev, která představuje konkrétní (přijatelnou) konstrukci celkového obrazu ve “figurativním balíčku”.
Vizuální inteligence a vizuální nevzdělanost: přestože žijeme ve společnosti využívající obrazové symboly a kresby, naše schopnost dekódovat jejich význam z kulturního pohledu je spíše nevyvinutá. Koncept komplexu mnoha vrstev v díle Rolf-Maria Krückelse uvádí do kontrastu vizuální nevzdělanost s ideou vizuální inteligence. Díky tomu, že nastavuje a zároveň ruší “vizuální pasti”, je mechanismus pro pochopení díla přístupný.

Rolf-Maria Krückels se narodil r. 1964 v Německu. Vystudoval Uměleckou akademi v Mnichove pod Prof. Daniel Spoerri a Prof. Ben Willikensem. V roce 1994 hostoval jako přednášející na Carnegie Mellon University Pittsburgh, Ohlone College Fremont/Ca; U.C.Davis/Ca. Od roku 2006 je vedoucím kurátorem v Kunstpavillon e.V. Munich a organizuje německé i mezinárodní projekty. Ve své vlastní práci balancuje mezi světem vědeckého výzkumu a alchymistickým ritálem. Věnuje se zejména malbě, ve které se zaměřuje spíše na intelektuální obsah v několika vrstvách než-li na první dojem a přitažlivost či dramatickou orchestraci. Některé z jeho vrstev jsou lží, jiné pravdou a některé jsou dokonce pastí.


Tváře hrají důležitou roli v tvorbě Dorona Polaka. Vystudoval divadelní tvorbu a to se odráží v jeho díle. Při práci využívá své tělo, které pro něj představuje všechny emoce. Používá tváře - zejména portréty lidí - z recyklovaných materiálů jako jsou noviny nebo vyhozené knihy. Vystřihuje z nich obrázky a dává jim nový život. Tvář symbolizuje lidské tělo, jeho duši. Pro Dorona je tvář lidskou maskou. Tento úhel pohledu nabízí specifický prožitek. Tvář je prvním znakem komunikace mezi dvěma cizími lidmi. Doron využívá tváři neznámých lidí ve své práce již přes 30 let. Po mnoha kolážích vytvořených z neznámých obličejů se pustil do práce i s tvářemi z vlastního rodinného alba. Jednou z jeho posledních instalací na téma tváře byla účast v projektu ASTROLaB v APT London Gallery, kdy tváře představovaly astrologická znamení.

Doron Polak se narodil r. 1953 v Givatayim (Israel). Studoval umění na Talma Yalin a na Universitě Tel Avivu. Umělecký management pak absolvoval na Universitě v Haifě. V Berlíně a v Londýně si rozšířil studia o dramatické umění. Pracoval jako umělecký poradce pro reklamní agentury Maytal a Arieli. Je zakladatelem a šéfe projektů Projective a Artura a zároveň nezávislým kurátorem po celém světě. Zrealizoval již na 300 výstav Izraelského umění. Píše a publikuje umělecké články a katalogy.