IAM unlimited


English


Umělci

Produkce

Informace o produkční činnosti

Newsletter

Kontakt

IAM unlimited s.r.o.
International Art
Management
iam@iam.cz

Tel/fax:
+420 296 236 510

Flamenco

Tanec

Vallabhatta Kalari Sangam (Indie)
Vallabhatta Kalari Brussels (Belgie)

Kalaripayattu
Staletí staré bojové umění kalaripayat pochází z Indie, státu Kerala. Jeho specifický styl se odráží od kultury a zeměpisného i historicikého pozadí Keraly. Systém a techniku vytvářely generace Guruů staré Indie. „Kalari“ představuje místo, kde se praktikuje kalaripayat. Toto slovo pochází ze Sanskrtu „Khaloorika“ a znamená místo kde se cvičí se zbraní. Kombinace fyzického cvičení a práce se zbraní v rámci systému Kalarit se nazývá Kalaripayat. Vznik Kalaripayatu se datuje kolem 12. století, ale řada bojových a meditačních technik a principů se objevuje už v prastarých klasických textech. Kalaripayat je přímo svázán s původním indickým učením o boji (Dhanur Veda) a o medicíně (Ayurveda). Hlavními elementy je tělesný trénink, boj se zbraní i beze zbraně, dýchací cvičení, vyšší formy meditace a specifická zdravotní péče.
Systém výuky spočívá v tradičním předávání zkušeností, technik a praktik guru na studenta. Studentem se může stát kdokoli bez rozdílu náboženského vyznání, společenského postavení nebo pohlaví.
Kalaripayat představuje koncept rozvoje jedince k dokonalosti a jeho techniky se mohou praktikovat pouze v sebeobraně. Kalarit odbourává negativní vlivy na dítě a stimuluje ho k disciplíně. Buduje kvalitní osobnost a pevný charakter s respektem ke svému okolí a rozvíjí sebejistotu, inteligenci, soustředěnost a postřeh.
Řada uměleckých forem, především tanečních, integruje prvky kalaripayattu do svých jevištních projektů.

Vallabhatta Kalari Sangam (Indie, Kérala)
Přední škola kalaripayattu v Indické Kérale, rodišti tohoto bojového umění je držitelem ocenění ze světových mistrovství v kategorii ženské i mužské. Škola drží tradici předávání znalostí z generace na generaci. Praktikuje systém guru. Výuka probíhá v chrámu kalari každodenně pro všechny věkové skupiny bez omezení pohlaví a náboženského vyznání.
Vallabhatta Kalari Sangam pořádá pravidelně exhibice bojových umění všech úrovní, cestuje s celovečerním představením po světě a pořádá také intenzivní výukové semináře pro bojovníky i tanečníky. Technika kalaripayatu je pro tanečníky moderního tance velmi užitečná.
www.vallabhattakalari.com

Vallabhatta Kalari Brussels (Belgie, Brusel)
Vallabhata Brussels je první škola indického bojového umění kalaripayat v Evropě a založili ji v roce 1997 Indirah Osumba a Kris Kaerts. Škola má přímou vazbu na indický institut v Kerale, odkud toto prastaré bojové umění pochází.
Absolventi úvodních dílen se mohou zapsat do pravidelné výuky a trénovat podle běžných pravidel této disciplíny. Škola každoročně organizuje výuku s učiteli z indického institutu kalaripayatu v Kerale „Vallabhatta Kalari Sangham Institute of Kerala“.
Systém výuky se drží původních indických pravidel a postupů a zaměřuje se tedy v první části především na práci s tělem než na boj a zbraně a proto přitahuje zájemce více ze sféry umění a tance, než z bojového sportu.
S vybranými pokročilými studenty především z oblasti tance a divadla realizuje jevištní vystoupení pod názvem WEAPON CONCERTS“.
Instruktoři a učitelé Vallabhatta Brussels se pravidelně účastní kurzů a seminářů v Indii, kde rozvíjí dále své schopnosti a znalosti. Svým nejlepších studentům tuto možnost rozvoje také nabízí.

Škola podporuje Vlámská sportovní rada (Flemish Sports Council of the Brussels Region - V.G.C.) a dále místní kulturní centrum De Pianofabriek.


Projekty:
- Celovečerní exibice bojového umění v podání bojovníků z Indie nebo z Bruselu
- Semináře a výuka kalari, zajištění studia v zahraničí (především vhodné pro profesionální tanečníky)

Stáhnout ukázku - video