IAM unlimited


Česky


Contact

IAM unlimited s.r.o.
International Art
Management
iam@iam.cz

Tel/fax:
420 296 236 505, 9
Fax:
+420 296 236 510

Newsletter


Detail

ORIGINAL INDIAN DANCE SCHOOL BOLLYNATYAM

ORIGINAL INDIAN DANCE SCHOOL BOLLYNATYAM

BOLLYNATYAM free introduction open class ADMISSION FREE!!!!
with the founder of Bollynatyam - Sangita Shresthova

23.1. 19:30-20:30 Centrum volného času Botič.
Address: Na Slupi 19, on the corner with Botičská - entrance from both streets
(sport center against the basic school), Praha 2 - Albertov

Apply at:
Jana Tomášková, Mobil: +420-602 255 961 jana@iam.cz
www.bollynatyam.cz
www.iam.cz


BOLLYNATYAM open classes
starting from Feb 8th 2012 until June 27.6. 2012

Every Wednesday 19:00 - 20:00 hod

Address: Na Slupi 19, on the corner with Botičská - entrance from both streets
(sport center against the basic school), Praha 2 - Albertov

Lecturers: Jana Tomášková, Iva Fafková, Jana Florianová, Jana Hermelíkov Baudisová

Wednesday classes every week except national holidays. Any exceptional cancelation will be announced in advance by email to all registered students and on web site.

Price: 150,- / class, 1100,- / 10 classes
Payment by bank tranfer on: 305342001/5500. Var. symbol date of birth, or cash in the class.

Apply at:
Jana Tomášková, Mobil: +420-602 255 961 jana@iam.cz
www.bollynatyam.cz
www.iam.cz


bollynatyam.cz

Our last event:

Naučte se tančit v Bollywoodském stylu!

Sangita Shresthova - Bollynatyam
bollynatyam.com


8.10.2011

14:00 - 15:00 hod Bollywood Klasik - klasické pohyby Bollywoodského tance
15:15 - 16:15 hod Bollywood Hits - pecky Bollywoodského tance

Jedna hodina (klasik nebo hits) = 250,-/60 min
Obě hodiny = 450,- / 120 min taneční nálože! Super příprava na party!

Studio NABOSO - Školska 12, Praha 1, www.tanecnaboso.cz

Vítame všechny!

.....

Poslední desetiletí významně proměnilo svět indického tance. Představitelé klasického tance začali obohacovat a kombinovat své praktiky s pohyby a prvky moderního tance. Současný indický tanec, jak spirituální tak “bollywoodsky” orientovaný, je eklektický, poutavý, evokující prastaré sochy. Představuje fúzi celého spektra tanečních forem s hluboce zakořeněnou historickou tradicí. Seminář bude věnován indickému tanci od jeho klasické formy (bharat natyam) po styly současné. Zaměří se na tanec klasický, folklorní, bollywwodský, na moderní pohyby, gesta a rytmy, vysvětlí jejich význam a otevře prostor pro tvůrčí využití těchto prvků v tanečních sekvencích a choreografiích.

Sangita Shresthová - česko/nepálská tanečnice a choreografka studovala bharata natyam (Chennai), charya nritya (nepálský tanec), kalaripayat (jihoindické bojové umění), současný tanec a bollywoodský tanec (Mumbai). Za svou práci s bollywoodským tancem a novými médii získala ocenění Council for the Arts Wiesner. Tančila a vyučovala klasický indický tanec i současné choreografie na Sri Lance, v Indii, Belgii, Německu, Nepálu, Čechách, na Slovensku a ve Spojených Státech. V současné době vyučuje a pracuje na choreografiích v Los Angeles. Její kniha o bollywoodském tanci vyjde v říjnu 2011. Sangita byla spoluorganizátorkou pražského Festivalu bollywoodského filmu a je také zakladatelkou Bollynatyam (2004).
www.bollynatyam.comBOLLYWOODS DANCE WORKSHOPS

MORE INFO ON OUR 2012 WORKSHPS COMING SOON!!!
bollynatyam.cz

Our last event:

A chance to try those Bollywood dance moves!

Sangita Shresthova - Bollynatyam
bollynatyam.com

8.10.2011

14:00 - 15:00 h Bollywood Clasics - traditional Bollywood
15:15 - 16:15 h Bollywood Hits - Bollywood favorites

One class (clasics or hits) = 250,- CZK /60 min
Both classes = 450,- CZK / 120 min dance load, the ideal party warm up!

Studio NABOSO - Školska 12, Praha 1, www.tanecnaboso.cz

All welcome!

Apply to: Jana Tomášková, Mobil: +420-602 255 961 jana@iam.cz, www.iam.cz

...

The last decades have brought exciting innovations to the world of Indian dance as dancers trained in classical dance enrich and combine their training with contemporary movement. Sometimes spiritual, sometimes Bollywood-like, contemporary Indian dance is an eclectic, catchy, sculpturesque, and deeply rooted fusion dance form. In this workshop, we experience Indian dance, ranging from the classical (Bharat Natyam) to the contemporary. This class will draw on Indian classical, folk, Bollywood, and contemporary movements, gestures, rhythms and meanings to build creative dance sequences.

Sangita Shresthova - Called a “Nepali swan” Sangita is a Czech/Nepali dancer and choreographer who trained in Bharata Natyam (Chennai), as well as Charya Nritya (Nepalese Dance), Kalaripayat (South Indian martial art), contemporary dance and Bollywood Dance (Mumbai) and received the Council for the Arts Wiesner award for her work in Bollywood dance and new media. She has performed and taught Indian classical and new choreography in Sri Lanka, India, Belgium, Germany, Nepal, the Czech Republic, Slovakia and United States. She is currently teacing and choreographing in Los Angeles. Her book on Bollywood dance will be released in October 2011. Sangita was one of the organizers of the Prague Indian Film Festival and also founded Bollynatyam in 2004. info: www.bollynatyam.com