Porozumět pravdivě sobě i světu 

a neztratit při tom svou skutečnou identitu.

I a m

Identita autentické mysli

Věřím v jedinečnost a hodnotu každého člověka vzdor nesnadným okolnostem osudu a v jistou míru reverzibility. Svět pro mě není ani černobílý, ani šedivý, spíše různě zabarvený. Je takový, jaký jsme schopni ho uvidět.

 

 

Podpůrné skupiny

V životní nebo partnerské krizi.

 

 

Individuální poradenství - výhledově

Hledání identity, krize, sebepoznání a rozvoj.
Jednorázová konzultace

Doporučení, když neznáte směr.