Poradenství

Podpůrné skupiny

Facilitovaná skupinová setkání pro dospělé 18+ vedená terapeuty v zácviku, frekventanty certifikovaného /akreditovaného výcviku u České asociace pro psychoterapii a studenty akreditované jednooborové psychologie na PVŠPS. Práce facilitátorů probíhá pod supervizí akreditovaných odborníků. Účastníci přinášejí a sdílejí ve skupině své osobní zkušenosti, vzájemně si předávají názory a náhledy na svůj příběh i příběh ostatních. Cílem skupiny je získat podporu a náhled při řešení své situace.

Frekvence: každé úterý 18:00 - 20:00 (50min, 20 min přestávka, 50 min).

Místo konání: Psychosomatické centrum Praha, Kodaňská 558/25, Praha 10 - Vršovice
Cena: 350,-/ 2 hod na osobu, platba probíhá vždy za 4 setkání předem (1.400,-).
Délka trvání jednoho běhu 3 měsíce (12 setkání).

Momentálně není skupina otevřena. Nový termín bude oznámen.

Maximální počet osob ve skupině: 10
Před přijetím do skupiny proběhne krátký osobní individuální rozhovor.

Cena  350,- Kč / 2 hod

Individuální poradenství a konzultace

Výhledově, v rámci příprav na práci profesionálního psychoterapeuta, budu nabízet konzultace dospělým zájemcům a to v mezích znalostí a zkušeností, které jsem doposud dosáhla a pod odborným dohledem svých učitelů, terapeutů a akreditovaných supervizorů.
Při práci s lidmi uplatňuji daseinsanalytický a existenciální přístup, který klade důraz na jedinečnost každého člověka i jeho situace. Naslouchá, neinterpretuje a hledá vztahy mezi událostmi jedince, jeho blízkými a prostředím, ve kterém se nachází s jeho nastavením na ně a jeho jedinečným prožíváním. Vše, co bylo, je nebo by mohlo být se nahlíží jako "tady a teď".
Zaměřuji se na hledání identity, osobních hodnot a smyslu při řešení složitých životních situací a krizí, na partnerské konflikty a krize, osobnostní rozvoj a sebepoznávání.

Lokace Praha 10, Vršovice.
Konzultace nabízím v českém a anglickém jazyce.

Cena neurčena / 50 min