Podpůrné skupiny

Facilitovaná skupinová setkání pro dospělé 18+ vedená terapeuty v zácviku, frekventanty certifikovaného/akreditovaného výcviku u České asociace pro psychoterapii a studenty akreditované jednooborové psychologie na PVŠPS. Práce facilitátorů probíhá pod supervizí akreditovaných odborníků. Účastníci přinášejí a sdílejí ve skupině své osobní zkušenosti, vzájemně si předávají názory a náhledy na svůj příběh i příběh ostatních. Cílem skupiny je získat podporu a náhled při řešení své situace. Skupina není vhodná pro osoby trpící závislostí nebo jakoukoliv formou psychotické poruchy. Bude-li stav účastníků indikovat uvedené potíže, bude jejich účast v podpůrné skupině okamžitě ukončena s doporučením na příslušnou odpovídající péči.

Témata a zaměření uzavřených skupin:
1) Partnerské a vztahové konflikty: rozvod, rozchod, partnerské neshody, problémy v rodinně, výchovné problémy s dětmi, potíže s navazováním vztahu
2) Složitá osobní nebo životní situace: problémy v zaměstnání, ztráta zaměstnání
, ztráta blízké osoby,
 hledání sebe sama, důležitá nebo složitá životní rozhodnutí

Skupinoví facilitátoři:

Jana Fedošová, 48 let
Frekventantka daseinsanaytíckého výcviku Péče o duši (Doc. J. Růžička, MUDr. Z. Pinďáková, Mgr. J.J. Zlámanyý,PhD.), aktuálně 240 hod skupinové i idnividuální sebezkušenosti.
 Studentka 1. ročníku NMgr. jednooborové psychologie. V rámci studia psychologie splněno 250 hod daseinsanalytícké sebezkušenosti.
Absolventka ZUŠ - dramatický obor (10 let).
 14 let zkušeností v taneční, divadelní, hudební a vizuální umělecké produkci a managementu, 9 let zkušeností ve vedení provozu lékáren.

Josef Brož, 47 let
Budoucí psycholog, původním univerzitním vzděláním ekonom, dlouholetý manažer v mezinárodních společnostech (obchodní ředitel, CEO), kouč a psychoanalytický terapeut v dlouhodobém výcviku.
Frekventant psychoanalytického výcviku, aktuálně více než 500 hodin vlastní sebe zkušenosti (individuální a skupinová sebezkušenost)
Student 1. ročníku NMgr. jednooborové psychologie, aktuálně v rámci studia psychologie splněno 250 hod daseinsanalytícké sebezkušenosti.

Frekvence: každé úterý 18:00 - 20:00 (50min, 20 min přestávka, 50 min).

Místo konání: Psychosomatické centrum Praha, Kodaňská 558/25, Praha 10 - Vršovice

Momentálně není skupina otevřena. Nový termín bude oznámen.

Maximální počet osob ve skupině: 10
Před přijetím do skupiny proběhne krátký osobní individuální rozhovor.

Mám zájem o podpůrnou skupinu

Momentálně neprobíhá.
Místo konání: Psychosomatické centrum Praha, Kodaňská 558/25, Praha 10

Momentálně neprobíhá žádný běh. Délka trvání jednoho běhu 3 měsíce (12 setkání).
Další 3 měsíční cyklus bude oznámen před ukončením prvního běhu.
Maximální počet osob ve skupině: 10 Před přijetím do skupiny proběhne krátký osobní individuální rozhovor.