Kdo jsem

Frekventantka pětiletého sebezkušenostního daseinsanaytíckého výcviku Péče o duši s certifikací u České asociace pro psychoterapii. Mám za sebou 3 roky a 480 hodin.

Mám zakončené bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské fakultě psychosociálních studií, kde nyní pokračuji v magisterském programu jednooborové psychologie. Zde jsem absolvovala dalších 234 hod daseinsanalytícké sebezkušenosti a 400 hodin praxe na odborném psychologickém a terapeutickém pracovišti. Pracuji pod odborných dohledem svých učitelů, terapeutů a akreditovaných supervizorů.

Mám ekonomické vzdělání a za sebou 14 let bohatých zkušeností práce v uměleckém managementu tanečního, divadelního a vizuálního umění na mezinárodní úrovni. Absolvovala jsem 10 let ZUŠ - dramatický obor, kde jsem se účastnila mnoha soutěží a festivalů divadelní tvorby a přednesu. Mnoho let jsem se aktivně věnovala tanci. Po mateřské dovolené jsem 9 let pracovala ve vedení lékárenského provozu.

Absolvovala jsem rekvalifikační kurz sportovního maséra s několikaletou praxí a mám certifikát I. stupně reiki s přípravou na II. stupeň.

V životě jsem věnovala velkou část svého času cestování, setkávala se a pracovala s mnoha lidmi různých koutů světa, odlišných oborů a oblastí. Věřím v jedinečnost a plnocennost každého člověka vzdor nesnadným okolnostem osudu a v jistou míru reverzibility. Svět pro mě není ani černobílý, ani šedivý, spíše různě zabarvený. Je takový, jaký jsme schopni ho uvidět.